วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

Apple ออก EFI อัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ MacBook Air รุ่นปี 2012

Photo: Apple ออก EFI อัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ MacBook Air รุ่นปี 2012 โดยปรับปรุงแก้ปัญหาเรื่องการแสดงผลกับจอที่เชื่อมต่อ HDMI แก้ปัญหาเรื่องที่ Windows สามารถขัดขวางการใช้งาน boot property ของ MacBook Air และปัญหาเรื่องเครื่องอาจจะค้างตอนถอดอุปกรณ์ Thunderbolt ออกในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด Standby 
เพื่อนที่ที่ใช้ MacBook Air 2012 ไปดาวน์โหลดกันได้ครับ
http://support.apple.com/kb/DL1623?viewlocale=en_US&locale=en_US

Apple ออก EFI อัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ MacBook Air รุ่นปี 2012 โดยปรับปรุงแก้ปัญหาเรื่องการแสดงผลกับจอที่เชื่อมต่อ HDMI แก้ปัญหาเรื่องที่ Windows สามารถขัดขวางการใช้งาน boot property ของ MacBook Air และปัญหาเรื่องเครื่องอาจจะค้างตอนถอดอุปกรณ์ Thunderbolt ออกในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด Standby 
เพื่อนที่ที่ใช้ MacBook Air 2012 ไปดาวน์โหลดกันได้ครับ
http://support.apple.com/kb/DL1623?viewlocale=en_US&locale=en_US

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น