วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อุปกรณ์ใดใช้ iOS 7 ได้
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ iOS 7 ได้ ตามภาพเลยครับ
นอกจากนี้บางฟีเจอร์ใหม่ๆ จะใช้ได้เพียงบางรุ่นเท่านั้นครับ รายละเอียดดังนี้

- การส่งไฟล์ระหว่างเครื่องด้วย AirDrop ใช้ได้ใน iPhone 5 , iPad 4 , iPad mini และ iPod touch 5 และต้องมีแอ็คเคาน์ iCloud
- Siri ใช้ได้ใน iPhone 4S, iPhone 5, iPad 4, iPad mini, และ iPod touch 5 และต้องเชื่อมต่อ internet
- Panorama ใช้ได้ใน iPhone 4S, iPhone 5, และ iPod touch 5
- การใช้ฟิลเตอร์ในขณะถ่ายภาพใช้ได้ใน iPhone 5 และ iPod touch 5 ส่วนฟิลเตอร์ในการตกแต่งภาพที่ถ่ายแล้วใช้ได้ใน ใช้ได้ใน iPhone 4 ขึ้นไป , iPad 3 ขึ้นไป , iPad mini, และ iPod touch 5
- Square/video formats และ swipe to capture ใช้ได้ใน iPhone 4 ขึ้นไป , iPad 3 ขึ้นไป , iPad mini, และ iPod touch 5

ขอบคุณข้อมูลจาก : apple และ techcrunch.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น