วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS7

Apple เปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 7 แล้วครับ

update 2 พ.ย. 56 : มีคู่มือภาษาไทยสำหรับ iPhone และ iPod Touch

คู่มือการใช้งาน iPhone  (สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 7)
(23 MB)

iPhone User Guide (For iOS 7 Software)
(23 MB)


iPad Air and iPad mini User Guide (For iOS 7 Software)
(21 MB)

คู่มือการใช้งาน iPod Touch  (สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 7)
(21 MB)

iPod Touch User Guide (For iOS 7 Software)
(21 MB)
ที่มา : Apple

1 ความคิดเห็น: